Go to content

Informace pro studující

Header-deutsch-tschechisch


Průběh studia

Standardní doba studia je šest semestrů. Němečtí a čeští studující studují v prvním ročníku na příslušných domovských univerzitách. Ve druhém či třetím ročníku vyjíždí čeští studující na Univerzitu v Řezně, na které stráví dva semestry. Součástí studia je rovněž praxe v rozsahu 420 hodin, kterou čeští studenti plní zpravidla v Německu nebo v interkulturním prostředí v České republice. Studium je zakončeno bakalářskou prací.


Schéma průběhu studia

Studienablauf-dts 2017


Studijní program

Odborná část studijního oboru je v základní části rozdělena do těchto modulů: „Kulturní vědy“, „Jazykověda“, „Literární věda“, „Ekonomie“, „Politika a dějiny“, „Právo a hospodářské dějiny“. Tyto moduly se skládají z jednotlivých kurzů daného oboru. Kromě povinných modulů (jazykové moduly a modul „Kulturní vědy“) mají studující od začátku studia možnost oborové specializace v povinně volitelných modulech
Volitelnými moduly jsou „Jazykověda“, „Literární věda“ a/nebo „Ekonomie“ (z nich se volí dva moduly). Specializace je možná i v rámci modulů „Politika a dějiny“, „Právo a hospodářské dějiny“.
Možnost oborové specializace podle vlastních zájmů je i v rámci zahraničního pobytu.
Poslední třetina studijního programu nabízí možnost prohloubení zvolené oborové specializace, které vrcholí bakalářskou prací.


Přehled studijních oborů:

Studienprogramm-dts 2017


Studijní pobyt na Univerztě v Řezně

Součástí studia ČNS je povinný dvousemestrální studijní pobyt na Univerzitě v Řezně. O potřebných krocích Vás v průběhu studia informuje pražský koordinátor ČNS a na jaře před Vaším pobytem na Univerzitě v Řezně i řezenský koordinátor ČNS.
Informace o studiu na Univerzitě v Řezně jsou shrnuty v informační brožuře ČNS, která je napsána cíleně pro Vás, s ohledem na Vaši další komunikaci na Univerzitě v Řezně je ale vědomě pouze v němčině, abyste si – dle potřeby s naší pomocí – osvojili základní terminologii užívanou na Univerzitě v Řezně zahraničním a studijním oddělením i Vašimi budoucími vyučujícími. 


Studijní řád a moduly na Univerzitě v Řezně

Studium českých studentů přicházejících z Univerzity Karlovy se řídí studijním řádem a moduly Univerzity Karlovy. Pro studium v Řezně i pro uznání předmětů z Univerzity Karlovy za účelem vystavení diplomu Univerzity V Řezně je dobrá základní orientace ve studijním řádu a zvláště v modulech Univerzity v Řezně. Zde Vám dle potřeby rádi poradíme. 
Váš pobyt na Univerzitě v Řezně reguluje i partnerská smlouva mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Řezně, resp. nařízení děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.


Přihlašování do kurzů (EXA) a přihlašování na zkoušky (FlexNow) na Univerzitě v Řezně

Účast ve většině kurzů je podmíněna zápisem do daného kurzu, a to během lhůty uvedené v  v seznamu přednášek (Vorlesungen EXA). Ten najdete v sekci "Einfachbachelor“ (Jednouchý bakalář)" --> "Deutsch-Tschechische Studien" (Česko-německá studia). Předměty jsou řazené podle modulů platných na Univerzitě v Řezně. Pro Vás jsou relevantní moduly DTS M04 (Jazykověda), DTS M05 (Literární věda), DTS M06 (Vědy o kultuře), DTS M09 (Jazyková příprava) a dle zájmu i ostatní moduly.
Povinné předměty stanovené v pražské Karolince jsou identifikovány a upřesněny v orientančním Listu k výuce (Lehrblatt) pro daný akademický rok.
Na všechny předměty, za které chcete získat kreditní body, se musíte zavčas zaregistrovat v systému Flexnow (zpravidla měsíc před zápočtovým týdnem; sledujte ale prosím termíny uvedené v popisu kurzu, resp. sdělené příslušným vyučujícím). Pokud jste se na příslušný kurz nezaregistrovali v systému Flexnow, nemůžete získat kreditní body, tj. kurz se nepovažuje za absolvovaný!
Seznam přednášek (EXA) se zveřejňuje vždy před začátkem přednáškového období. Poskytuje informace o všech kurzech v nadcházejícím semestru.  


Informace o výuce 2022/23 pro české studenty ČNS.


Deutsch-Tschechische Studien

Kontakt

Prof. Dr. Marek Nekula

Dtslogo1 Rot

Gebäude PT, Zi. 3.1.18
Telefon 0941 943-3535
Telefax 0941 943-1861
E-Mail