Go to content

Alumni

Informační brožura Česko-německých studií s vyjádřeními bývalých studujících:

Deutsch (pdf) // Česky (pdf)


Absolventky a absolventi (o) Česko-německých studií(ch):


Br _chov _
Asistentka u Česko-německého fondu budoucnosti (Praha)

Adéla Bráchová

„Studium sice nebylo vždy jen procházka růžovou zahradou, ale když se na něj dívám zpětně, jsem velice ráda, že jsem se rozhodla jít touto cestou. Měla jsem možnost vyzkoušet si praktikum v Českém centru ve Vídni a v Prager Zeitung. Z akademického hlediska mě studium také obohatilo, obzvláště zajímavá byla v tomto ohledu roční zahraniční zkušenost v Řezně.“


Edeler
Vědecký pracovník doktorandského kolegia 1681/2 „Soukromí a digitalizace“ financovaného agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft, Univerzita v Pasově (doktorské studium Novějších a nejnovějších dějin)

Lukas Edeler

„Krása Řezna, nabídka rozmanitých přístupů k předmětu studia, možnosti oborových kombinací, jakož i působivě komplexní, promyšlená a soustředěná jazyková výuka (nakonec už vůbec ne tak složité) češtiny mě z mé porúrské domoviny přilákaly k dunajským a vltavským břehům. Využil jsem možnosti volby předmětů, abych získal široký záběr jak ve vědách o kultuře, literární vědě a historiografii, tak v ekonomii.“


Meier
Zaměstnanec Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – Tandem v Řezně

Marius Meier

„Studium Česko-německých studií mi dalo mnoho jak do profesního, tak i do osobního života. Na prvním místě jsou to především četné kontakty, které jsem mohl navázat v Řezně i v Česku (v Praze, Brně a Plzni). Obzvláště studijní pobyt Praze mi ukázal nové úhly pohledu na Německo, na některé konkrétní momenty německé historie a na česko-německé vztahy obecně – úhly pohledu, s nimiž bych se jinak asi neseznámil.“


Seidlmayer
Zaměstnankyně Společného sekretariátu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, Regierung von Oberfranken (Vláda Horní Franky)

Katarina Seidlmayer

„Česko-německá studia mi umožnila rozšířit a prohloubit si nejen znalosti češtiny, mého druhého rodného jazyka, ale také mé zájmy v dalších oblastech týkajících se česko-německých vztahů. Roční pobyt na Univerzitě Karlově, jakož i zkušenosti získané v rámci stáže byly pro mne velmi obohacující.“


Trang
Komunikace a PR u firmy Spaceti, blogerka

Do Thu Trang

„Studium Česko-německých studií bylo výborné rozhodnutí i proto, že jsem se díky němu naučila vnímat historickou důležitost propojení mezi Českou republikou a Německem a přesah tohoto propojení do současnosti. Později jsem titul z Česko-německých studií spojila se studiem marketingu a dnes působím v mezinárodní firmě. Zákazníky máme i v německojazyčných zemích, takže mohu těžit ze svých jazykových a odborných znalostí získaných během studia.“


Projektová manažerka, překladatelská agentura Grabmüller

Barbora Volfová

„Studium Česko-německých studií jsem si vybrala kvůli možnosti získat dva diplomy, tedy diplom jak od domácí, tak od zahraniční, německé univerzity. V rámci studia Česko-německých studií se mi líbil především roční pobyt v Řezně. Z čeho však v současnosti těžím nejvíce, je fakt, že jsem se skvěle naučila cizí jazyky (a to především ten německý)! Jazyky nyní aktivně využívám v rámci své práce.“


Zacek
Referent odboru Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Martin Žáček

„Měl jsem poměrně jasnou představu o tom, že se chci stát diplomatem se specializací na německy mluvící země – v tomto ohledu mi studium poskytlo solidní odrazový můstek. Důležitou roli při rozhodování sehrál také roční pobyt v Řezně, německý diplom a mezioborový přesah studia, které si člověk mohl do určité míry nastavit dle svých představ. Já jsem se po celou dobu snažil klást co největší důraz na ekonomii a politologii.“


Deutsch-Tschechische Studien

Kontakt

Prof. Dr. Marek Nekula

Dtslogo1 Rot

Gebäude PT, Zi. 3.1.18
Telefon 0941 943-3535
Telefax 0941 943-1861
E-Mail